Valors Audens

Els nostres valors són les guies que presideixen la nostra actuació professional com a empleats de Audens Group.

Millora contínua

Busquem l’excel·lència en productes, processos i organització. Creem un clima favorable a l’experimentació, creativitat i canvi.

PRINCIPIS DE CONDUCTA:

 • Aprenentatge i treball en equip: Potenciem la transversalitat i el traspàs de coneixements mitjançant el treball en equip.
 • Investigació: Busquem nous productes que satisfacin als nostres consumidors i clients. Investiguem millores contínues de la nostra gama de productes.
 • Organització: Desenvolupem la Organització, mitjançant el desenvolupament de les persones, els grups, les seves interaccions i els processos de treball. Simplifiquem i millorem els processos per optimitzar la nostra eficàcia i agilitat.
 • Negoci: Ens focalitzem en les tasques de aportin valor afegit al negoci. Treballem sempre orientats al resultat, benefici de tots.

Orientació a les persones

Treballem per satisfer i aportar valor al nostre entorn: consumidors, clients, treballadores, proveïdors, accionistes i societat.

PRINCIPIS DE CONDUCTA: 

 • Persones consumidores i clients: Ens adaptem als gustos dels consumidors i als requeriments dels nostres clients. Ens ocupem de què els productes del nostre portafolis siguin el més saludables i saborosos possible.
 • Persones empleats: Respectem al nostre personal. Ens ocupem de què es sentin atesos mitjançant un lideratge professional i respectuós. Minimitzem els riscos laborals. Reconeixem la feina ben feta i donem retroalimentació positiva.
 • Persones proveïdors: Els involucrem en els nostres valors per a ser millors junts. Contribuïm a la seva prosperitat.
 • Persones accionistes: Ens esforcem per ser una empresa rentable per aconseguir un negoci sostenible a curt i llarg termini.
 • Societat: Treballem per ser una empresa socialment responsable amb l’entorn en el què actuem.

Ètica

Mitjançant els nostres comportaments aconseguim relacions basades en l’honestedat, el respecte i la transparència.

PRINCIPIS DE CONDUCTA:

 • Honestedat: Actuem amb la millor voluntat i amb integritat des de qualsevol lloc de treball. L’autoexigència i l’autoresponsabilitat ens caracteritza.
 • Respecte: Tractem a les persones (equip, caps, companys / es de feina, clients, proveïdors, etc.) com ens agradaria ens tractessin a nosaltres. Creem relacions basades en la confiança, dignitat i respecte.
 • Transparència: Actuem de forma transparent i coherent.

Passió

Estem identificats amb el que fem i ho fem amb il·lusió, intensitat i entusiasme.

PRINCIPIS DE CONDUCTA:

 • Il·lusió: Quan treballem en un projecte, ho fem amb il·lusió i intentem transmetre-la a la resta de companys.
 • Intensitat: En el nostre dia a dia, cada realitzem cada tasca intentant donar el millor de nosaltres mateixos, orientant-nos als nostres als nostres objectius de l’empresa/departament.
 • Entusiasme: No ens deixem vèncer per les dificultats sinó que les convertim en una oportunitat per a continuar avançant.