Política de privacitat

Política de Protecció de Dades
En compliment del REGLAMENT (UE) 2019/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de les dades personal i a la lliure circulació d’aquestes dades i la seva normativa de desenvolupament, se l’informa que les dades personals proporcionades per vostè seran tractades amb la finalitat de facilitar-li la informació sol·licitada sobre els nostres productes i serveis, les nostres novetats, ofertes i promocions, i donar contestació i gestionar les seves consultes.

A través de la complementació dels diferents formularis de contacte de la Web o qualsevol altre tipus de sol·licitud de la informació emesa a AUDENS GROUP, S.A., l’interessat presta el seu consentiment exprés per al tractament de les seves dades personals.

En cap cas AUDENS GROUP, S.A., utilitzarà les dades personals dels interessats per a finalitat diferents de les anteriorment esmentades, ni els comunicarà a tercers sense el consentiment previ i exprés de l’afectat, i es compromet a guardar el degut secret professional i establir les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a salvaguardar la informació conforme els requeriments que estableix l’esmentat Reglament.

Les seves dades personals es conservaran en els nostres registres durant un període de dos anys. No obstant, en qualsevol moment vostè pot sol·licitar l’accés a les seves dades personals i la seva rectificació i supressió. Així com, limitar el seu tractament, o directament oposar-se al tractament o exercir el dret a la portabilitat dels mateixos.

També l’informem que els seu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si considera que en el tractament de les seves dades no se estan respectant els seus drets.

Identitat del responsable (contacte): AUDENS GROUP, S.A., C/Jordi Camp, 25 08403 – Granollers (Barcelona).

Política de protecció de menors
Qui facilita les dades a través dels formularis d’aquesta Web i accepta el seu tractament declara formalment ser major de 14 anys.

Queda prohibit l’accés i ús del portal als menors de 14 anys.

AUDENS GROUP, S.A. recorda a les persones majors d’edat que tinguin al seu càrrec menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per sol·licitar algun producte o servei.

També els informa que existeixen programes informàtics per acotar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.

Treballa en Audens Food
Si ens ha fet arribar les seves dades i el seu currículum a través del correu electrònic habilitat a la secció Contacte Treballar en Audens Food d’aquesta pàgina web, l’informem que seran utilitzades perquè pugui participar en propers processos de selecció de personal de l’empresa i que podran ser comunicades a les empreses de el grup empresarial Audens Solutions, (Audens Food, SA, Freigel Food Solutions, SA, Audens Solutions, SL, Ica Foods, SL) sense que puguin ser utilitzats per a una altra finalitat. Aquestes dades seran incloses en un fitxer el RESPONSABLE és AUDENS GROUP, i es conservaran durant un període de dos anys, per tal que puguem tenir en compte la seva candidatura en futurs processos de selecció. Per aquesta raó, i en compliment del principi de qualitat de les dades, li preguem que en cas que es produeixi alguna modificació de les mateixes ens ho comuniqui oportunament.

En cap cas AUDENS GROUP, S.A., utilitzarà les dades personals dels interessats per a finalitat diferents de les anteriorment esmentades, ni els comunicarà a tercers sense el consentiment previ i exprés de l’afectat, i es compromet a guardar el degut secret professional i establir les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a salvaguardar la informació conforme els requeriments que estableix l’esmentat Reglament.

Les seves dades personals es conservaran en els nostres registres durant un període de dos anys. No obstant, en qualsevol moment vostè pot sol·licitar l’accés a les seves dades personals i la seva rectificació i supressió. Així com, limitar el seu tractament, o directament oposar-se al tractament o exercir el dret a la portabilitat dels mateixos.

També l’informem que els seu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si considera que en el tractament de les seves dades no se estan respectant els seus drets.

Identitat del responsable (contacte): AUDENS GROUP, S.A., C/Jordi Camp, 25 08403 – Granollers (Barcelona).

Xarxes socials
En seguir el nostre perfil de les xarxes socials consent expressament en el tractament de les seves dades personals conforme a la seva política de privacitat. També consent expressament l’accés de AUDENS GROUP al tractament de les seves dades contingudes en la llista d’amics i a què les notícies publicades sobre activitats o serveis oferts per AUDENS GROUP apareguin al seu mur.

De conformitat amb el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARALMENT EUROPEU, l’informem que les dades personals dels seguidors de AUDENS GROUP en les xarxes socials, seran incorporats a un fitxer el titular del qual és AUDENS GROUP amb la finalitat de mantenir-lo informat a través de les xarxes socials sobre notícies relatives a les activitats i serveis oferts per AUDENS GROUP.

La seva petició per connectar, implica necessàriament el seu consentiment per als tractaments assenyalats.

La publicació de comentaris i continguts en les xarxes socials es convertiran en informació pública, pel que els usuaris hauran de tenir especial cautela quan decideixin compartir la seva informació personal. AUDENS GROUP no es fa responsable per la informació que els usuaris incorporin a la pàgina. No obstant, les persones les dades personals de les quals es trobin publicades o estiguin inclosos en els comentaris, podran sol·licitar a AUDENS GROUP la cancel·lació dels mateixos.

En qualsevol moment, vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, limitar el tractament de les seves dades, o directament oposar-se al tractament, o exercir el dret a la portabilitat dels mateixos. Tot això, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficinal que l’identifiqui, dirigit a AUDENS GROUP. En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Identitat del responsable (contacte): AUDENS GROUP, S.A. C/ Jordi Camp, 25 08403 – Granollers (Barcelona).