Avís legal

Objecte Social
AUDENS GROUP, S.A. (en endavant AUDENS GROUP), és una empresa que té com a activitat la fabricació i comercialització de plats preparats congelats.

Identificació
En compliment amb el deure de la informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, les dades aquí consignades corresponen a l’entitat del titular del lloc web www.audensgroupsolutions.com.

Denominació: AUDENS GROUP, S.A.
Domicili: Cl. Jordi Camp (P.I. Jordi Camp), 25
Teléfono: 938493377
Email: atencioncliente@audensfood.com
CIF: A08572091
Inscripció registral: Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona. Tomo 4.368, Libre 3.701, Foli 120, Secció 2, Fulla 47.470.

Propietat intel·lectual i industrial
Tots els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual de la totalitat d’elements contingut en aquesta Web, incloses les marques comercials, formats i dissenys gràfics, textos, imatges i documents, pertanyen a AUDENS GROUP i es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial. Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest lloc Web i de qualsevol dels seus continguts sense el permís exprés i per escrit de AUDENS GROUP.

Condicions d´ús
L’accés a aquest lloc Web implica l’acceptació d’aquestes condicions d’ús sense reserves que regulen l’accés i l’accés i la utilització del mateix amb la finalitat de posar a disposició dels usuaris informació sobre els nostres productes i serveis.

Es prohibeix expressament la utilització dels continguts, dany o perjudici que poguessin derivar-se de l’esmentada utilització o ús de la informació.

AUDENS GROUP, no responderá de ninguna consecuencia, daño o perjuicio que pudieran derivarse de dicha utilización o uso de la información.

Tot l’accés a aquesta Web com l’ús que es pugui fer de la informació continguda en la mateixa, és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.

L’usuari s’obliga a no utilitzar la informació que es publica en aquest Web amb finalitats o efectes il·lícits o lesius, a no danyar o inutilitzar la informació i a no realitzar qualsevol altra acció que puguin ser contraries al contingut d’aquest Avís Legal.

AUDENS GROUP es reserva el dret a modificar els continguts de l’oferta comercial dels productes quan ho estimi oportú i a mantenir el seu contingut actualitzat.

AUDENS GROUP no pot assegurar la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a aquest lloc Web, encara que posarà els seus majors esforços per evitar-los.

Enllaços a altres Webs
Els enllaços (links) que puguin trobar en aquesta Web són un servei als usuaris. Aquestes pàgines no són operades ni controlades per AUDENS GROUP, per això, AUDENS GROUP no es fa responsable dels continguts d’aquests llocs Web ni estan cobertes pel present Avís legal. Si accedeix a aquestes pàgines Webs haurà de tenir en compte que les seves polítiques de privacitat puguin ser diferents a la nostra.

Legislació aplicable i competència jurisdiccional
El present Avís legal es regeix per la normativa espanyola vigent que li és d’aplicació.

Per a la resolució de les controvèrsies que es puguin derivar com a conseqüència del que està disposat en les presents disposicions i sobre la seva interpretació, aplicació i compliment. L’usuari, en virtut de l’acceptació de les condicions recollides en aquest Avís legal, renuncia expressament a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

En qualsevol cas, dintre de la jurisdicció espanyola, si la legislació permetés sotmetre’s a un fur en concret, l’usuari renuncia expressament al fur que li pogués correspondre i se sotmet voluntàriament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.