Avís legal

Identificació
En compliment amb el deure d’informació recollit en l´article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, AUDENS FOOD, S.A. (AUDENS GROUP), l’informa que les dades aquí consignades corresponen a l’entitat titular del lloc web www.audensgroupsolutions.com.

Denominació: AUDENS FOOD, S.A.
Domicili: CL JORDI CAMP, 25 (POL.IND.JORDI CAMP), 08403 GRANOLLERS BARCELONA
Telèfon: 938493377
Mail: protecciondedatos@audensfood.com
CIF: A08572091
Inscripción registral: Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona. Tomo 4.368, Libre 3.701, Foli 120, Secció 2, Fulla 47.470.

Propietat intel·lectual i industrial
Tots els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual de la totalitat d’elements continguts en aquest lloc web, inclosos els formats, dissenys gràfics, texts, imatges i documents, pertanyen a AUDENS GROUP o a la persona física, jurídica, organisme o entitat que n’ostenta la titularitat i estan protegits per les Lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial. Tanmateix totes les marques i noms comercials contingudes en aquest lloc web pertanyen a AUDENS GROUP, o a la persona física, jurídica, organisme o entitat que n’ostenti la titularitat del signe distintiu i es troben igualment protegides per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial. Està expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest lloc Web i de qualsevol dels seus continguts sense comptar amb l’autorització expressa i per escrit de AUDENS GROUP o del titular de les mateixes.

L’accés al lloc web no implica cap mena de renúncia, transmissió, llicència o cessió d’aquests drets per part de AUDENS GROUP o dels titulars que ostenten els drets de propietat intel·lectual o industrial, excepte que s’estableixi el contrari de forma expressa.

Condicions d’ús
L’accés a aquest lloc Web implica l’acceptació sense reserves d’aquestes condicions d’ús que regulen el seu accés i utilització amb la finalitat de posar a disposició dels usuaris informació sobre els nostres productes i serveis.

Està expressament prohibit l’ús dels continguts d’aquest lloc Web per a finalitats comercials o per a la seva distribució, transformació o comunicació.

AUDENS GROUP, no respondrà de les possibles conseqüències, danys o perjudicis que se’n puguin derivar d’aquesta utilització o ús de la informació.

Tant l’accés a aquesta Web com l’ús que es pugui fer de la informació continguda en la mateixa, és de l’exclusiva responsabilitat de qui el realitza.

L’usuari s’obliga a no fer servir la informació publicada a aquesta Web amb finalitats o efectes il·lícits o lesius, a no danyar o inutilitzar la informació i a no realitzar qualsevol altra acció que pugui ésser contrària al contingut d’aquest Avís Legal.

AUDENS GROUP es reserva el dret a modificar el contingut de la oferta comercial dels seus productes i serveis quan ho consideri oportú i a mantenir el seu contingut actualitzat.

AUDENS GROUP no pot assegurar la inexistència d’interrupcions o errades a l’accés a aquest lloc Web, tot i que farà tots els esforços possibles per tal d’evitar-los.

Enllaços a altres webs
Els enllaços (links) que pugui trobar en aquest lloc Web són un servei als usuaris. Aquestes pàgines no són gestionades ni controlades per AUDENS GROUP, per aquest motiu, no es fa responsable dels continguts d’aquests llocs Web ni aquests estan regulats pel present Avís Legal. Si accedeix a aquestes pàgines Web haurà de tenir en compte que les seves polítiques de privacitat poden ser diferents a la nostra.

Legislació aplicable i competència jurisdiccional
El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent que li és aplicable.

Per a la resolució de les controvèrsies que poguessin derivar-se com a conseqüència del que es disposa en les presents disposicions i sobre la seva interpretació, aplicació i compliment, l’usuari, en virtut de l’acceptació de les condicions recollides en aquest Avís legal, renuncia expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

En qualsevol cas, dins de la jurisdicció espanyola, si la legislació permetés sotmetre’s a un fur en concret, l’usuari renuncia expressament al fur que li pogués correspondre i se sotmet voluntàriament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de GRANOLLERS.