en solucions
de cuina
El teu partner
Compromís Per cuidar l'orígen i respectar l'entorn Per seleccionar les millors primeres matèries Per assegurar la qualitat total dels nostres processos Per garantir la seguretat alimentària Per aconseguir l'equilibri nutricional sense additius Per procurar el benestar de les persones Per seduir amb el sabor dels nostres productes amb el que és bo

Al servei del món de la restauració i l’alimentació

El Grup Audens està format per tres companyies especialistes en
plats preparats congelats i especialitats portugueses.